Zegenend Helpen en genezing

12 december 2020

Datum:    Zaterdag 12 december 2020

Thema:   'Zegenend Helpen en Genezing'

Spreker:  Hugo van Leemputten


Helaas kan deze dag wegens de maatregelen m.b.t. de coronacrisis niet plaatsvinden.


Op deze dag zullen vragen rondom genezing en het christelijke geloof aan de orde komen. Het wordt een bijzondere interactieve dag, waarbij het mogelijk is om vooraf vragen in te dienen, zodat de spreker daar op in kan gaan.


Stichting Zegenend Helpen houdt zich aan de Coronarichtlijnen vanuit de overheid die op dat moment gelden voor het organiseren van deze themadag. Daarvoor hebben wij een locatie gevonden waar we ook bij veel deelnemers op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten. Verdere informatie over de pauze en het eten zullen op de website worden bijgehouden. Mocht de themadag bij overmacht vanwege corona of onvoldoende aanmeldingen niet doorgaan en u hebt al betaald, dan krijgt u deze betaling weer terug gestort op uw rekening.


Kosten: € 30,-  p.p.

Echtparen en groepen vanaf 5 personen 20% korting.


Als het door omstandigheden niet mogelijk is het volledige cursusgeld te betalen, maar je wilt wel graag deelnemen, neem dan contact op met het cursussecretariaat: cursussecretariaat@zegenendhelpen.nl


Let op de annuleringsvoorwaarden