top of page

Achtergrond

Stichting Zegendend Helpen (destijds Stichting Kracht van Vrede) is opgericht in 1996 door zendeling en psycho-pastoraal hulpverlener Téo van der Weele.

Geworteld in zending

Vanaf 1963 werkte Téo, samen met zijn vrouw Wil, in leprawerk en gemeentebouw in Thailand. Hun Bijbelse benadering op mensen maakte dat ze steeds weer het goede in hen zagen; ook al waren ze arm, ziek en gehandicapt. Door steeds de beloften van het Woord van God te benadrukken en uit te spreken over het leven van mensen, merkten Téo en Wil dat de mensen zich openstelden voor het Evangelie. Dit was het begin van het gedachtegoed van Zegenend Helpen.

Hulpvraag naar pastorale hulpverlening bij slachtoffers van seksueel misbruik

In 1975 keerden Téo en Wil terug naar Nederland waar Téo verder werkte bij ‘Open Doors’, ‘In de Ruimte’ en ‘Jeugd met een Opdracht Noorwegen.’ Daarnaast startte hij een pastorale praktijk gericht op mensen met een traumatische achtergrond. Vanuit zijn eigen traumatische ervaringen van de Tweede Wereldoorlog en zijn vertrouwen op de beloften van God hielp hij zijn confidenten.

Vanuit de grote hulpvraag naar hulpverlening bij het verwerken van seksueel misbruik, werd het Téo duidelijk dat hij hier meer over moest leren. Hij haalde een bachelor in Zending en Pastorale Hulpverlening en een master in Interculturele Hulpverlening en begon anderen op te leiden tot pastorale vrijwilligers. Hieruit ontstonden twee cursussen: de "Basiscursus Zegenend Helpen" over zegenen en een cursus over zegenen als onderdeel van hulpverlening van slachtoffers van seksueel misbruik: "Herstel na Seksueel Misbruik"

Ontstaan stichting

Dit was het punt waarop vrienden van Téo de "Stichting Kracht van Vrede" oprichtten om Téo te ondersteunen in zijn werk. De naam van deze stichting veranderde in 2009 in 'Stichting Zegenend Helpen'. Door alle jaren heen hebben duizenden mensen de kracht van het zegenen met de vrede van God ervaren en leren doorgeven. 

Zegenend Helpen Internationaal

Téo’s werk is in het Deens, Engels, Frans, Fins, Duits en Arabisch vertaald en wordt gebruikt door hulpverleners en zendelingen overal te wereld. In Nederland bieden wij daarnaast ook de cursus ‘(On)verbondenheid’ aan, Ook zijn we actief in Azië, Curaçao en Spanje. Lees meer.

Téo is inmiddels met pension en is erelid van de ‘European School for (sexual) Abuse Related Pastoral Counseling’. Hij gaf nog lange tijd internationaal seminars over ‘Zegenend Helpen’, maar sinds 2022 is ook daar een einde aan gekomen.

Als je hem wilt volgen, kan dat via zijn website www.tjvdweele.com.

bottom of page