top of page

Studiedagen

De studiedagen van Zegenend Helpen zijn speciaal bedoeld om je pastorale kennis aan te scherpen, te verbreden en te verdiepen. De studiedagen zijn bedoeld voor:

        (Professionele) hulpverleners

        Pastorale werkers

        Voorgangers / Pastors

PE punten

Ben je lid van een beroepsvereniging, dan kan je gevolgde studiedagen indienen. De vereniging bepaalt vervolgens hoeveer PE's de studiedag waard is.

Studieavond voor Pastorale werkers

CMFT staat primair voor verwerking van het (vroegkinderlijk) (hechtings) trauma. Dit gebeurt in verbinding tussen cliënt en hulpverlener, waarbij beiden zich focussen op de lichaamssensaties van de cliënt zonder dat cliënt in het trauma hoeft te gaan.

 

Bij deze hulpverleningsvorm vertelt de cliënt wat hij/zij wil verwerken en de spiegelneuronen van de hulpverlener bewerken de nodige compassie voor de client. Hierdoor en door de rust van de hulpverlener, die in diens ogen gelezen wordt, kan de cliënt optimaal processen, zodat wat ‘gestold’ is weer kan stromen en de klachten kunnen verdwijnen.

 

CMFT sluit aan bij de cursus (On)Verbondenheid die de Zegenend Helpen docent André Roosma ontwikkeld heeft.

 

CMFT is bijbels onderbouwd maar kan ook door niet-christen gepraktiseerd worden. Hoewel CMFT een specifieke werkwijze kent, kan het aangevuld worden met zegenen. Dit raakt mensen vaak extra. CMFT is noch directief noch cognitief van karakter. De cliënt heeft de regie.

Als deze werkvorm na de studieavond je aanspreekt is het mogelijk om je verder te bekwamen. De training van CMFT is door KTNO geaccrediteerd en daarmee door veel beroepsverenigingen erkent.

Meer informatie is te vinden op www.CMFT.nl

 

Sprekers

Guus Molenaar van “in Perspectief” en Gerrieke van Brussel van “Puurity”, Guus via het netwerk met Zegenend Helpen verbonden.

Waar

Koetshuis Dorp ‘De Hoop’, Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht

Wanneer

Vrijdagavond 16 juni van 19.00 uur tot 21.30 uur.

Kosten

De prijs bedraagt € 25,00 per persoon/echtparen € 40,00

bottom of page