top of page

Ervaringen curisten

komma's .jpg

Toen ik de aankondiging van de cursus 'Herstel na seksueel misbruik' zag, leek het mij een waardevolle aanvulling voor mijn functioneren in het gebedsteam van mijn gemeente als medewerker van Healing Rooms. En ja, het was zéér waardevol!

Ik heb heel veel geleerd over de belevingswereld en gevolgen van seksueel misbruik. Wat innerlijke overtuigingen zijn en wat zich in de gedachten en gevoelens van de slachtoffers afspeelt en de emoties en de trauma's die het met zich meebrengt.

Mijn grootste les was dat ik nu werkelijk heb ervaren welk een grote impact het heeft als je slachtoffer bent geworden van seksueel misbruik. Dat kwam mede ook door de open reactie van verschillende personen in de groep en dat deed mij heel veel en liet mij de eerste week na een cursusdag niet los.

Cootje

komma's .jpg

Voor mijn werk als coach in mijn praktijk was ik op zoek naar een cursus/training over herstel na seksueel misbruik en kwam ik terecht bij deze cursus van de stichting ‘Zegenend Helpen’. Ik heb zoveel nieuwe inzichten gekregen. De liefde van God voor ons staat centraal, maar ook wat wij voor onze medemens kunnen betekenen, de liefde die wij kunnen uitstralen naar hen.

Vanuit mijn eigen ervaring met seksueel misbruik is het mijn intense verlangen om andere mensen hiermee te kunnen helpen. God is bij ons, door Jezus kunnen wij geheeld worden en door de Heilige Geest kunnen wij ons laten vervullen met Zijn vrede. Dat wil dan niet zeggen dat alle problemen worden opgelost, maar we kunnen er mee leven en zelfs gelukkig zijn!

De theorie samen met de praktijk van het zegenen Maakt het echt een waardevolle cursus die ik iedereen aanraad die te maken heeft met deze problematiek.

Jeannette

komma's .jpg

"Jaren geleden heb ik de cursussen Zegenend Helpen en On-Verbondenheid gedaan. Door ziekte heb ik lang niets ermee kunnen doen. Tot deze zomer...

Ik ben meegegaan als family-groepleider bij een Tienerkamp van onze kerk. De hele week door is er een thema en is er iedere dag een dienst en een bespreking van de dienst.

Op de laatste avond mogen we de tieners ook Zegenen. En toen kwam de opgedane ervaring met Zegenend Helpen heel goed van pas!
Er zijn zulke mooie dingen in die week gebeurd!
En ik ben benieuwd wat erna nog gebeurd!
Volgend jaar mag ik weer mee!!"

Desirée

komma's .jpg

"Het was best een openbaring dat ik zelf mag zegenen. Eerder vroeg ik aan God om een zegen over het één of ander maar kennelijk ben ik zelf ook goed genoeg om te zegenen.

Het is heerlijk om op die manier mensen en zaken in Gods aanwezigheid en Shalom te brengen."

Gerwin

komma's .jpg

"In de basiscursus heb ik ervaren dat God met mij in een relatie wilde staan. Tijdens het zegenen in de stilte was God er voor mij. Deze ervaring van Gods aandacht voor mij heeft zich voor altijd vastgezet in mijn leven."

Maria

komma's .jpg

"De cursus bracht ons niet alleen fundamentele kennis voor het pastoraat bij, maar was vooral ook vormend voor onszelf, gericht op wat God in de mens doet om van daaruit, als mensen die zelf eerst door God geholpen zijn, naast onze hulpzoekende medemens te staan."

Roel

komma's .jpg

"Er word je op deze cursus geleerd wat zegenen is en waarom je zegent. Je krijgt een inzicht in de mens en ook steek je weer iets op over jezelf. Erg praktisch en fijn zijn de handvatten die je krijgt, om te kunnen helpen maar ook ter bescherming. Zoals niet alleen zijn met iemand die om hulp vraagt.
In het praktijk gedeelte mag je ervaren waarom zegenen zo mooi is, zowel het zegenen als het ontvangen van zegen. Hierbij mag je Gods aanwezigheid en liefde ontdekken en dat op zich is al bijzonder.
Henk en Maria brachten de cursus op een liefdevolle en duidelijke manier. Daarbij staat de Drie Eenheid centraal en Zijn onuitputtelijke liefde.
Onuitputtelijke liefde is het."

Karel

komma's .jpg

"Onlangs bezocht ik een echtpaar uit de Kaukasus. Ik was hierbij geroepen, omdat ik vluchtelingen missionair pastoraal begeleid. In hun land van herkomst hadden ze dingen meegemaakt, waardoor ze getraumatiseerd waren geraakt en waardoor de man heftige lichamelijke klachten had. Hun asielaanvraag was afgewezen, omdat hun visum niet zou kloppen. Ze zaten in grote zorgen of de vreemdelingenpolitie hen met hun dochtertje in detentie zouden nemen om hen terug te sturen naar hun land. De man vertelde hoe hij op het Asielzoekerscentrum elk moment uit het raam zat te kijken of ze er al aankwamen. Ze hadden hoofdpijn, zagen er moegestreden uit en vertelden van hun wanhoop. Bij het afscheid nam de man mij apart en vroeg of ik voor zijn gezin wilde zorgen als hij er niet meer zou zijn. Hij voelde zich geen man meer en wilde een einde aan zijn leven gaan maken. Wat doe je op zo’n moment waarin iemand zijn diepe nood laat zien?

Ik was blij dat ik net gelezen had wat Téo van der Weele schrijft over zegenend helpen bij mensen die suïcidaal zijn. Met een andere broeder erbij, hebben we voor de man gebeden en hem gevraagd voor Gods aangezicht ons gebed na te zeggen: Lord, our brother wants to live - Lord, I want to live. We hebben dit een tijdlang volgehouden en hen met een aantal praktische zaken verder kunnen helpen. Een tijdje later sprak ik ze weer. Hoewel hun situatie nog steeds moeilijk was, zag ik toch meer energie en strijdlust in hun ogen."

Broeder Antonius

bottom of page