top of page

Zegenend Helpen Netwerk

Wat houdt het Zegenend Helpen Netwerk in?

Hulpverleners binnen het Netwerk van Zegenend Helpen zijn naast hun verschillende (MBO tot academische) achtergronden ook door Zegenend Helpen begeleid in pastoraat en psychologie. Zij hebben zich voor hun bedrijfsvoering ook op andere wijzen geschoold. Voor het toepassen van 'Zegenend Helpen' worden zij driejaarlijks gescreend en ontvangen daarvoor de licentie van Zegenend Helpen. De hulpverleners in het netwerk hebben allemaal hun eigen methodiek en specialisatie, maar hebben overeen dat zij de principes van Zegenend Helpen gebruiken in hun pastoraat.

 1 Petrus 3: 9b “Zegen juist, opdat u zelf ook zegen ontvangt,

want daartoe bent u geroepen.”

Licentie

Wat houdt de Zegenend Helpen Licentie in?

 

De hulpverlener:

- heeft alle cursussen van Zegenend Helpen gevolgd

- heeft het begeleiderstraject van Zegenend Helpen doorlopen

- houdt contact en schoolt zichzelf bij en houdt contact door middel van het bijwonen van cursussen en studiedagen die de Stichting Zegenend Helpen organiseert

- ontvangt supervisie en intervisie van en met christelijke hulpverleners.

Als aan deze voorwaarden zijn voldaan, ontvangen zij van de Stichting de Licentie ‘Zegenend Helpen’ en staan als zodanig bij ons geregistreerd. Zij mogen de merknaam ‘Zegenend Helpen’ gebruiken in hun praktijk. Elke 3 jaar vind er een screening plaats om te bepalen of de licentiehouders nog aan de voorwaarden voldoen. De hulpverleners vallen voor hun praktijkvoering echter niet onder de verantwoordelijkheid van de Stichting.

Aanmelden voor Zegenend Helpen Netwerk

Ben jij hulpverlener en wil je graag onder het Zegenend Helpen Netwerk vallen? Uitgangspunt voor de stage is het gevolgd hebben van zowel de Basiscursus Zegenend Helpen als één van de volgende cursussen: Herstel na Seksueel Misbruik. Daarnaast volg je zo spoedig mogelijk de cursus Zegenend Helpen en (On)verbondenheid. Je loopt stage bij enkele hulpverleners van binnen het Netwerk, om zo in de praktijk te leren hoe je het Zegenend Helpen kan toepassen (minimaal 40 gesprekken).Ook volg je verschillende themadagen en studiedagen. Na het voltooien van de stage kan ten behoeve van je eigen praktijk de naam  'Zegenend Helpen' voeren. Elke drie jaar wordt gekeken of je dit kan blijven doen. 

Stage lopen?

Wil je stage doen bij Zegenend Helpen? Je kunt er hier meer over lezen:

bottom of page