top of page

Op de hoogte blijven van alle activiteiten van Zegenend Helpen? Schrijf je in voor de maandelijkse Nieuwsbrief.

Basiscursus

Zegenend Helpen

Geef je pastoraat, of wil je zelf leren omgaan met problemen die je tegenkomt bij jezelf en vrienden? Met de Basiscursus van Zegenend Helpen ontdek je hoe je hier vorm aan kunt geven. In de cursus leer je om zegenend aanwezig te zijn in situaties rond rouwverwerking, relaties, seksualiteit, emoties, vergeving en omgaan met ziektes.

De pastorale basiscursus ‘Zegenend Helpen’ werkt vanuit de gedachte dat God genade en vrede wil geven aan íeder mens, in élke situatie. De vrede van God is meer dan een gevoel: Jezus zelf is onze vrede! In 5 cursus middagen/avonden leer je hoe je dit kunt toepassen op de pastorale praktijk en welke gevolgen het zegenend aanwezig zijn heeft op geest, ziel en lichaam.

Thema's van de cursus

Zegenend Helpen 'Op Maat'

Waarom Zegenend Helpen?

 • Onderwijs vanuit psychologie en Gods Woord

 • Kennis wordt direct omgezet in de praktijk

 • Persoonlijke begeleiding en kleine groepen

Interview Henk en Maria

Wat leuk! Docenten Henk en Maria gaven een interview over de kracht van Gods vrede en hun werk. 

1 / 1

Please reload

Zegenend Helpen biedt ook cursussen op maat. Een fijne mogelijkheid om onderwijs te ontvangen op pastoraal gebied toegespitst op wat nodig is in de situatie van uw gemeente of groep. 

Deze cursus is uniek. Je stelt met de cursusleider je eigen pakket samen, wat bij jullie gemeente past. De grondtoon is natuurlijk het Zegenend Helpen: de gedachte dat God genade en vrede wil geven aan íeder mens, in élke situatie. De vrede van God is meer dan een gevoel: Jezus zelf is onze vrede! In elke cursus leer je hoe je dit kunt toepassen in de pastorale praktijk en welke gevolgen Gods vrede heeft  op geest, ziel en lichaam.

Hoe?

Afhankelijk van uw behoeften kunnen er in uw gemeente, kerk, studiegroep, pastoraal team workshops en cursussen verzorgd worden op één of meerdere dagdelen, avonden en weekenden met een grote verscheidenheid aan pastorale onderwerpen. Het is het mogelijk de gehele Basiscursus voor uw gemeente te aan te vragen.

Na het ontvangen van een 'Basiscursus 'Op Maat' is het mogelijk een Follow Up te krijgen door begeleiding het geleerde in het pastorale team van de gemeente te implanteren. Voor meer informatie klik hier

Mogelijke andere thema's zijn:

 

 • Introductie van Zegenend Helpen

 • Zegenen in lijden en ziekte

 • Zegenen en bevrijding

 • Kijken met Gods ogen

 • Gezonde relaties

 • Pastorale zelfzorg

 • Pastorale gespreksvoering

 • Genezing en vergeving

 • Identiteit in Jezus

 • Huwelijk en seksualiteit

 • Herstel na seksueel misbruik. 

 • Hechting aan God en de naaste

 • Immanuel pastoraat

Kosten

De kosten zijn voornamelijk gebaseerd op het aantal dagdelen en het benodigde materiaal voor de gewenste onderwerpen. We overleggen de mogelijkheden voor de gevraagde investering graag met u.

 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt samengesteld op basis van de gekozen onderwerpen.

 

Certificaat

Een certificaat wordt verkregen indien de cursus minimaal uit twee dagdelen bestaat waarbij de Introductie van Zegenend Helpen aan de orde is geweest. Dit certificaat geeft recht op deelname aan de vervolgcursussen van Zegenend Helpen.

Voor aanmelden en verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.  

Ervaringen

Wij hebben als team van stichting e-pastoraat een cursus 'Op Maat' gevolg. De cursus werd verzorgd door Henk Minnen en Jeannette Roordink tijdens ons werkoverleg in september en november. Wij bieden pastoraat aan via de e-mail en komen in ons werk in aanraking met veel gebrokenheid. In de werkmap bij de introductiecursus staat dat Zegenend Helpen bij uitstek bemoedigingspastoraat is. We mogen God brengen in de situatie, hoe de situatie ook is. Dat wij niet fysiek naast iemand staan, hoeft ons niet tegen te houden om te zegenen en  de ander eraan te herinneren dat God er is, dat Hij goed is en te vertrouwen. Ik vind het mooi dat Zegenend Helpen geen methode is. We mogen zegenen omdat God wil zegenen. Dat is Zijn natuur en Zijn diepste verlangen. Het is een verrijking voor ons werk!  Dit alles leerden we op de eerste bijeenkomst. 

 

Tijdens de tweede bijeenkomst zijn we wat dieper ingegaan op de onderwerpen vergeving, bevrijding en kijken met Gods ogen. Het was verhelderend om vergeving uitgebeeld te zien worden en door een bril van zegenen naar bevrijding te kijken. Dat is kijken met Gods ogen. Zegenend Helpen begint bij de wonden: vrede brengen in de situatie.

We kijken terug op twee mooie bijeenkomsten waarin we echt toegerust zijn om het zegenen toe te passen in ons contact met pastoranten. Het mooie van e-pastoraat is dat iemand het er later nog weer eens bij kan pakken, het kan herlezen, om zo opnieuw bemoedigd te worden!

                                                                                           Wieke

"De cursus Zegenend Helpen die in onze gemeente dus 'Op Maat' werd gegeven was een mooie mix van hun kennis, psychologie en wat Gods woord ons er over leert. De cursus werd gegeven door een echtpaar, waarin God een duidelijke passie heeft gelegd om kennis en ervaring over zegenen en pastoraat te delen. Als ik binnen kwam heerste er altijd een bepaalde rust, je mag er zijn, ik voelde me welkom.

Ik heb geleerd en in praktijk mogen brengen hoe het is om een ander te zegenen en zelf gezegend te worden. Wat een verrijking van mijn geloofsleven, echt een toevoeging! Wat heerlijk dat ik heb mogen leren mijn gezin, vrienden, hulpbehoevenden, en anderen te zegenen. De stem van God mogen horen, genieten in Zijn stilte en daarmee elkaar bemoedigen en sterken. 

 

De cursus beveel ik iedereen aan, die een ander wil helpen en bemoedigen, en zo nog dichter bij God mag komen". 

 

                                                                                                                  Saskia 

bottom of page