Stage

Binnen stichting Zegenend Helpen een mogelijkheid om gestructureerd, onder begeleiding van een door de stichting aangewezen stagebegeleider, bekwaamheid op te doen in het praktiseren van het principe van zegenend helpen. De stagiairs van vandaag zijn de Zegenend Helpen pastorale werkers van morgen. De Stichting is geen opleidingsinstituut en ook geen beroepsvereniging. Om zelfstandig een praktijk te voeren is meer nodig dan een licentie Zegenend Helpen. 

Doel van de stage

Het doel van de stage is zowel het ontwikkelen van inzicht in de samenhang tussen de gevolgde Zegenend Helpen cursussen en de pastorale praktijk van het Zegenend Helpen, als het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, om in je pastorale praktijk de Zegenend Helpen benadering te kunnen toepassen. 

Inhoud van de stage

Tijdens de stage leert de stagiair om Zegenend Helpen pastoraat te geven aanvullend op de gevolgde opleidingen, kennis en vaardigheden van de stagiair. Tijdens de stage kan je leren om het eigene van Zegenend Helpen toe te passen: Daarbij komen vooral de volgende elementen aan de orde:

Opbouw van kennis en ervaring van het specifieke van Zegenend Helpen 

  • Christocentrisch pastoraat. Eerst de blik op Jezus richten en dan pas op de situatie.

  • Zegenen en zegenen met vrede (Shalom)

  • Aansluiten op wat God reeds deed of aan het doen is in het leven van de hulpvrager

  • Maranatha gebed: gebed om Jezus aanwezigheid in de situatie van de hulpvrager

 

Vanzelfsprekend komen inzicht, werkhouding en zelfkennis (het eigen functioneren in pastoraal, sociaal- en emotioneel opzicht) ook aan de orde. 

Toelatingscriteria en procedure 

Uitgangspunt voor de stage is het gevolgd hebben van zowel de Basiscursus Zegenend Helpen als één van de volgende cursussen: Herstel na Seksueel Misbruik en/of Zegenend Helpen en (On)verbondenheid.
Bij het ontbreken van één van deze vervolgcursussen dient de ontbrekende cursus zo spoedig mogelijk gevolgd te worden.

Voor wie hierin interesse heeft kan zich aanmelden door een bericht te zenden naar stagecoordinator@zegenendhelpen.nl. Er zal dan een gesprek plaatsvinden waarin o.a. motivatie, pastorale houding, eigen ervaring met innerlijke genezing en toekomstvisie zal worden getoetst. Door de gespreksleiders zal daarna worden bepaald of de kandidaat geaccepteerd wordt en zo ja, hoe deze persoon kan instromen. Bij het matchen van de stagiair en een hulpverlener binnen het netwerk zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met beider voorkeur. 

Omvang en duur van de stage

De duur van de stage is vastgesteld op minimaal twee jaar en tenminste 40 pastorale gesprekken bij twee of meer stagebegeleiders. Tijdens de stage dient bij tenminste één confident de problematiek van seksueel misbruik aan de orde te zijn.

Stagecoördinator Maria Minnen

Maria is al sinds 2001 betrokken bij Zegenend Helpen. Ze is docent

bij diverse cursussen. Van 2014 tot 2020 was zij bestuurslid van 

onze stichting. 

Samen met haar man Henk geeft zij ook hulpverlening. Zij zijn beide

deel van het netwerk van Zegenend Helpen.

www.psychopastoralezorg.nl

www.art-counseling.nl

Afronding: Na het goed doorlopen van de stage moet een stagiair zich aansluiten bij een intervisie groep en in de komende 3 jaar supervisie ontvangen. Dan kan de stagiair een licentie ontvangen waardoor voor zijn/haar bedrijfsvoering de naam 'Zegenend Helpen'gebruikt mag worden'. De praktijk wordt dan genoemd op de site.

info@zegenendhelpen.nl

Sportlaan 37, 2806 HA Gouda

  • Facebook Basic Black