top of page
gesprek 4.jpeg

Stage

Binnen stichting Zegenend Helpen zijn er twee verschillende mogelijkheden om stage te lopen. Eén voor degene die zich willen professionaliseren in het toepassen van Zegenend Helpen binnen een hulpverlenende praktijk, en één voor de zogenaamde 'blotevoeten dokter', dat is de vrijwilliger in pastoraal werk.

Het doel

  1. Het ontwikkelen van inzicht in de samenhang tussen de gevolgde Zegenend Helpen cursussen en de pastorale praktijk van het Zegenend Helpen.

  2. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, om in je praktijk of in jouw gemeente de Zegenend Helpen benadering te kunnen toepassen. 

 

Wat houdt Zegenen Helpen pastoraat in?

  •   Christocentrisch pastoraat. Eerst de blik op Jezus richten en dan pas op de situatie.

  •   Zegenen en zegenen met vrede (Shalom)

  •   Aansluiten op wat God reeds deed of aan het doen is in het leven van de hulpvrager

  •   Maranatha gebed: gebed om Jezus aanwezigheid in de situatie van de hulpvrager

Begeleiding voor ‘blote voeten dokters’

De term ‘blotevoeten dokters’ is door Téo van der Weele, de grondlegger van Zegenend Helpen bedacht. Hij heeft een boekje geschreven dat de naam draagt “blote voeten dokter”. Dit is nog tweede hands te krijgen.

De term bedoeld dat deze helpers geen professionals zijn maar mensen die huis, tuin en keuken pastoraat verlenen. Dit zijn o.a.de kerkelijk pastoraal werker of het pastorale team van een gemeente en mensen die bij conferenties nazorg verlenen. Voor hen is ook begeleiding mogelijk.

 

Voorwaarde is dat de Basiscursus Zegenend Helpen of een Op Maat basiscursus gevolgd moet zijn. Een korte stage bij een netwerker kan een optie zijn, maar vooral is het mogelijk om intervisie te ontvangen om dat wat geleerd is in de cursus toe te passen in het kerkelijk pastoraat. Een uitgelezen kans voor gemeente-teams die een “Op Maat’ cursus hebben gevolgd. Maar ook voor diegene die na het volgen van cursussen bij onze stichting wat ruggensteun nodig hebben.

Aan deze begeleiding zijn kosten aan verbonden. Prijsopgave in in overleg met de stagecoördinator.

 

Vanzelfsprekend komen inzicht, werkhouding en zelfkennis en het eigen functioneren in pastoraal, sociaal- en emotioneel opzicht aan de orde. 

 

Stage voor (toekomstige) hulpverleners

Bij deze stage loop je mee met een hulpverlener in zijn of haar praktijk om zo gestructureerd en onder begeleiding bekwaamheid op te doen in het toepassen van Zegenend Helpen in een hulpverlenende situatie.  

 

De stagiair krijgt een door de stichting aangewezen stagebegeleider.

De Stichting is geen opleidingsinstituut en ook geen beroepsvereniging. Om zelfstandig een praktijk te voeren is dus meer nodig dan een stage binnen Zegenend Helpen. 

 

Om deze stage te kunnen doen moet de stagiair tenminste de Basiscursus Zegenend Helpen doorlopen hebben en ook de vervolgcursus: Herstel na Seksueel Misbruik.

 

Procedure

Wie interesse heeft in het lopen van stage binnen Zegenend Helpen kan zich aanmelden bij Maria Minnen: stagecoordinator@zegenendhelpen.nl. Er zal dan een gesprek plaatsvinden waarin o.a. motivatie, pastorale houding, eigen ervaring met innerlijke genezing en toekomstvisie zal worden getoetst. Door de stagecoördinator zal daarna worden bepaald of de kandidaat geaccepteerd wordt en zo ja, hoe deze persoon kan instromen. Bij het matchen van de stagiair en een hulpverlener binnen het netwerk zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met beider voorkeur. 

 

Er moeten minimaal 40 pastorale gesprekken bij zo mogelijk twee of meer stagebegeleiders worden bijgewoond. Tijdens de stage dient bij tenminste één confident de problematiek van seksueel misbruik aan de orde te zijn. Er wordt van de stagiair gevraagd om regelmatig zijn bevindingen terug te koppen naar de stage coördinator.

 

 Na het goed doorlopen van de stage moet een stagiair zich aansluiten bij een intervisie  groep en in de daaropvolgende 3 jaar supervisie ontvangen. Daarna kan de stagiair een licentie ontvangen waardoor voor zijn/haar bedrijfsvoering de naam 'Zegenend Helpen ‘gebruikt mag worden'. De praktijk wordt dan genoemd op de site.

​​Stagecoördinator Maria Minnen

                                                 

                                        Maria is Social worker en al sinds 2001 betrokken bij                                                                        Zegenend Helpen. Samen met haar man Henk is zij docent                                                            binnen de Stichting Zegenend Helpen bij diverse cursussen.

                                        Van 2014 tot 2020 was zij bestuurslid van de stichting. 

​                                        www.psychopastoralezorg.nl

                                        stagecoordinator@zegenendhelpen.nl 

Maria%2520winter%25202020_edited_edited.
bottom of page