top of page

Missie & Visie

 1 Petrus 3: 9b “Zegen juist, opdat u zelf ook zegen ontvangt, 

want daartoe bent u geroepen.”

Missie

Zegenend Helpen verlangt naar een wereld waarbij mensen vanuit de liefdevolle genade, sterke kracht en helende relatie met God leven en leven uitdragen. 

 

Visie
Zegenend Helpen gelooft in de kracht van de zegen van God en ziet zegenen als een 'way of life', omdat we als christenen geroepen zijn om te zegenen (Petrus 3: 9).

Daarom wil Zegenend Helpen mensen leren zegenen en leren groeien in de helende relatie met God, en pastorale werkers toerusten. 

Grondslag en theologische uitgangspunten

De grondslag van de stichting is de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God. De theologische uitgangspunten vallen binnen het raamwerk van de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie (waarvan de stichting deelnemer is) en het Lausanne Convenant.

Logo

De missie en visie van Zegenend Helpen komt tot uitdrukking door het logo. In het logo zie je drie halmen en waterdruppels.

De halmen staan symbool voor de mensen en de waterdruppels voor de zegen van God. Het logo kan je lezen als een stripverhaal:

1. De halm links heeft een probleem: hij is geknakt.

2. Door de zegenrijke hulp van God kan de halm zich oprichten (halm midden).

3. Later kan de halm zich ontwikkelen en uitgroeien (halm rechts).

bottom of page