top of page

Over ons

Zegenend Helpen is een organisatie die mensen wil leren zegenen en groeien in een helende relatie met God. Wij geloven dat we geroepen zijn om te zegenen en Gods liefde uit te dragen.

Onze activiteiten

1 Petrus 3: 9b “Zegen juist, opdat u zelf ook zegen ontvangt,

want daartoe bent u geroepen.”

Lees hier meer over:

Dit doen we

 

Zegenend Helpen gelooft dat psychologische hulp niet los staat van geloof. Van hieruit richt Zegenend Helpen zich op twee gebieden:

 

1. Het geven van pastorale cursussen en trainingen

Zegenend Helpen heeft op basis van psychologische kennis en bijbelse waarden een aantal cursusprogramma's ontwikkeld. Daarnaast worden voor pastoraal-werkers, oud-cursisten en andere belangstellenden regelmatig themadagen en studiedagen gehouden, waar zij elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis op peil kunnen houden.

Ook biedt Zegenend Helpen maatwerk toegespitst op de behoeften van pastorale teams van gemeenten.

 

2. Een netwerk bieden voor christelijke psycho-pastorale hulpverleners

Zegenend helpen heeft een netwerk van hulpverleners die aan Zegenend Helpen verbonden zijn. Zij dragen het keurmerk van Zegenend Helpen en passen het principe van zegenen in de praktijk toe. Zegenend Helpen biedt intervisie en studiedagen aan hulpverleners aan, om hun kennis aan te scherpen en op te frissen.

Jesaja 50 4 : De Heer GOD heeft mij als een leerling leren spreken, 

om uitgeputte mensen te kunnen bijstaan.

Geen methodiek maar levenshouding

Stichting Zegenend Helpen leert mensen zegenend hulpverlenende gespekken in te gaan.

 

'Zegenend helpen' houdt in dat hulpverlener en confident het goede dat God in het leven van de confident doet of gedaan heeft onder woorden brengen. Daarbij zegent de hulpverlener de confident in Jezus' naam; hij of zij spreekt hem of haar het goede van God toe. Zo kan de vrede van Jezus wezenlijk worden ervaren, waardoor de aanwezige pijn onder ogen gezien kan worden. Hierbij is het niet de bedoeling dat de confident zomaar bedolven wordt onder loze positieve woorden. Door te zegenen worden pijnlijke ervaringen binnen de bescherming gebracht van God.

Wij hebben gezien dat door te zegenen, het trauma of probleem van een confident in een ander licht komt te staan en hierdoor verwerkt kan worden. Confidenten ervaren ruimte om meer afstand te nemen van hun problematiek, waardoor dit een juiste plek krijgt. We zien dat confidenten door het zegenen met de vrede van God de innerlijke rust hervinden en op basis hiervan beslissingen maken voor hun leven.

Waarom Zegenend Helpen?
  • Onderwijs vanuit psychologie en Gods Woord

  • Kennis wordt direct omgezet in de praktijk

  • Persoonlijke begeleiding en kleine groepen

  • Maatwerk: we passen ons aanbod graag op jouw behoeftes aan.

bottom of page