top of page
photo-1464746133101-a2c3f88e0dd9.jpg
Waarom Zegenend Helpen?

 • Onderwijs vanuit psychologie en Gods Woord

 • Kennis wordt direct omgezet in de praktijk

 • Persoonlijke begeleiding en kleine groepen

Zegenend Helpen en (On)verbondenheid

Over verbondenheid met God, onszelf en met anderen

Het belang van hechting, de gevolgen van en herstel waar dit ontbrak

 

‘Ik voel me vaak een buitenbeentje - alsof er niemand is met wie ik nou echt contact heb.’
‘Toch ervaar ik een leegte in m'n leven...’
‘Het is net alsof ik de liefde van God of anderen niet echt kan ontvangen.’
‘Vaak lukt het me niet om me duidelijk bewust te zijn van wat ik nou echt voel.’


Zulke uitspraken krijg je zomaar te horen als je bezig bent met pastorale hulpverlening en misschien herken je dit in zekere mate ook bij jezelf.


Psychologisch onderzoek toont aan dat veel psychologische en relationele problemen voortkomen uit een hapering of een tekort aan hechting en verbondenheid. Dit speelt ook een grote rol in het niet kunnen herstellen na pijnlijke ervaringen. En dat is niet gek! De bijbel is er duidelijk over: verbondenheid met onszelf, met God en met anderen is nodig voor een gezond en gelukkig leven. Als mens zijn we geschapen om verbintenissen aan te gaan.

In deze cursus staat de Verbondenheid met God centraal. Zijn verlangen is om van daaruit ons te helen. Het onderwijs over Hechting wordt steeds verbonden met de verbondenheid aan God. In de laatst gegeven cursus noemde iemand het ook een 'Vaderhart cursus'. Zijn liefde en aandacht en bevestiging zullen Zijn liefde als het ware ‘tastbaar’ maken. Niet alleen voor mensen die deze dingen wellicht nooit echt zuiver ervaren hebben, maar ook bij wie deze ervaring door negatieve ervaringen is ‘overwoekerd’. 
Deze cursus wordt om de drie jaar 
gegeven.

Thema's van de cursus

Tijdens de cursus wordt er plenair gesproken over de verschillende thema's rondom
verbondenheid en is er veel tijd voor groepswerk. Tijdens het groepswerk gaan we
aan de slag met het hervinden van veilige verbondenheid; ook voor jezelf als cursist.

 • Achtergrond en oorzaken van onverbondenheid.

 • Gevolgen van onverbondenheid.

 • God die verbondenheid zoekt.

 • God de hersteller van verbondenheid.

 • Hulpverlening bij mensen die worstelen met verbondenheid.

 • Het concreet maken van Gods liefde en aandacht voor mensen.

Aankomende cursus

Datums     

Deze cursus is in het najaar van 2022 gegeven

Deze cursus wordt ongeveer eens in de drie jaar gegeven

Docenten  

André Roosma en  Leny ten Hove

Tijd           

10.00 uur tot ±16.00 uur. (inloop vanaf 09:30) 

 

Cursusopzet

De cursus (On)verbondenheid bestaat uit 5 intensieve 'workshops' verspreid over 5 dagen

De cursus is vooral bedoeld als een ervaringsgerichte cursus, waarbij je leert om de verbondenheid door te geven die je zelf hebt ontvangen.

Kosten

De cursuskosten zijn €275,00 p.p. inclusief werkmap.

      Korting voor echtparen en groepen vanaf 5 personen 20%
      Echtparen: 440,-, groepen vanaf 5 personen 220,-p.p.

      Na deelname aan de cursusdag 'Hechting op 21 mei 2022 krijg je € 25,- korting

      Geldt er een korting: Dan graag aangeven bij aanmelding. 

Certificaat: Als je de volledige cursus hebt afgerond ontvang je het deelnemingscertificaat

Toelatingsvoorwaarden

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen moet je in principe kennis hebben genomen van de kern van Zegenend Helpen. Die kennis ontvang je door deelname aan de ‘Introductiedag Zegenend Helpen', de 'Basiscursus Zegenend Helpen' of de cursus ‘Zegenend Helpen Op Maat’.

Mocht je deze voorbereiding nog niet gedaan hebben, maar toch graag de cursus willen volgen, neem dan contact op met  André Roosma: andre.roosma@12accede.nl of het cursussecretariaat: cursussecretariaat@zegenendhelpen.nl.

Lesmateriaal

De voorbereidende en verdiepende lesstof is uitgeschreven in een werkmap, die je bij aanvang van de cursus ontvangt.

 

Aan de deelnemers van de cursus (On)verbondenheid wordt ook aangeraden ook een boek vooraf en tijdens de cursus te lezen. Vooraf is het een mooie voorbereiding voor de cursus en tijdens de cursus is verdiepend en verrijkend.   

Daarom raden we de volgende boeken aan: 

Voorafgaand aan de cursus: 

 • Tussen vlucht en verlangen’ - Over eenzaamheid, bindingsangst en de kracht van gezonde relaties - John Townsend

 • ‘Verbondenheid’  Larry Crabb (alleen nog tweede hands te verkrijgen)

 • 'Een warme band met God', Mieke de Boer

 

Tijdens de cursus: 

 • John Piper, 'Jezus zien en ervaren'

 • Nancy Groom, 'Van moeten naar mogen'  

 • Andrew Comiskey, 'Kracht in zwakheid'  

 

Cursusdoelen

Aan het einde van de cursus:

Heb je theoretische kennis opgedaan over het ontstaan van een tekort aan verbondenheid- weet je hoe je mensen die te maken hebben met onverbondenheid kunt begeleiden door Gods liefde en aandacht 'tastbaar' te maken

Ben je persoonlijk gegroeid en heb je ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van verbondenheid in je eigen leven.

 

Optimaal profijt is er voor deelnemers die bereid zijn, hun eigen haperingen en tekorten in verbondenheid onder ogen te zien en door te werken met God en met elkaar. Juist vanuit deze eigen ervaring kunnen zij anderen voorgaan en bijstaan in herstel.

Certificaat:

Als je de volledige cursus hebt afgerond ontvang je het deelnemingscertificaat.

Docent

Docenten

Leny ten Hove

"Mijn verlangen is om Jezus, het levende Woord van God, dichtbij te brengen door middel van pastoraat, schrijven en spreken. 

Waarom? Omdat ik zelf heb mogen ervaren hoe helend Jezus' aanwezigheid is! In Hem mag je leren rusten van alle dingen die je hebben belast en verwond. Door Hem word je gezien, gehoord, aanvaard en gekend. Bij Hem kun je ervaren wat veiligheid is en genezing ontvangen van beschadigde behoeftes. Hij vult je met nieuwe hoop en helpt je om op te bloeien en te worden zoals je bedoeld bent. En zo word je zelf een bron van zegen!"


Leny is betrokken bij de cursus:

Zegenend Helpen bij Onverbondenheid

Cursusdag Hechting


Meer informatie over Leny en haar werk is te vinden op:

www.lenytenhove.nl

André Roosma

"In het lesgeven geniet ik ervan om God bezig te zien in de levens van mensen zodat ze meer uit de verf komen zoals ze bedoeld zijn. Ik zie continu dat mensen tot meer en meer herstel komen, naarmate ze meer verbonden raken met God, met zichzelf en met anderen. Ik geniet regelmatig van telefoontjes en mails van oud-confidenten die me vertellen wat ze nu toch weer voor moois met God beleefd hebben, hoe Hij hen weer door en uit een potentiële crisis geleid heeft, hun gezin beter laat functioneren en andere verhalen."


André geeft de volgende cursussen:

Dit vertellen cursisten:

De cursus heeft mij geholpen om een breder begrip te krijgen rondom de problematiek van het wel of niet verbonden kunnen/willen zijn van mensen.

 

De cursus leert ons uitvoerig dat er al vanaf de moeder/kind-relatie kan worden bepaald waar het kind zich op heeft leren focussen, met name het wel of niet kunnen ontwikkelen van een gezonde relatie met zichzelf, met God en met de ander. Het was opvallend om te horen dat zelfs de blik in de ogen van de ouders al de identiteitsvorming van het kind kan stimuleren. Uitvoerig wordt op deze problematiek ingegaan met diverse ontwikkelingsmodellen.

Gelukkig wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan het herstel van verbondenheid. Ook juist met God, omdat juist Hij die verbondenheid met ons zoekt. Het was goed om deel te kunnen nemen aan de diverse gespreksgroepen, waar ruimte was voor verwerking en verdieping.

 

Al met al een leerzame cursus van 5 dagdelen, waarvan ik heb genoten en die ik van harte kan aanbevelen aan een ieder die zich wil bekwamen in pastoraal werk, buiten of binnen het mooie werk van Zegenend Helpen.

Marianne

Mooi dat seculiere hulpverlening niet verworpen wordt, maar dat wel duidelijk gemaakt wordt dat hulpverlening vanuit bijbels perspectief zoveel rijker is! Maar ook dat je als leek, als medemens veel meer kunt betekenen dan je dacht.

Anoniem

De cursus heeft mij zelf gezegend; dichter bij God gebracht. Weer meer geleerd verbondenheid te ervaren.

Anoniem

Deze cursus is degelijk opgezet. De docent onderscheidde zich door zijn diepgaande know-how over de lesstof van de cursus 'Verbondenheid'. Met grote deskundigheid beantwoordde hij de vragen. Huidig onderzoek van de wetenschap over het zelfs nog ongeboren kind en de eerste jaren, als ook uit hersenonderzoek is in het materiaal verwerkt. Overigens ook af en toe een toepasselijk lied, dat door de luidsprekers klonk en de lesstof dichter bij ons hart bracht. De verstrekte cursusmaterialen waren zeer goed en helder leesbaar. Ik kan er veel mee, zowel persoonlijk als in mijn pastorale praktijk!

Door deze cursus, die de verbondenheid met God, anderen en met jezelf beoogt te bevorderen, heb ik extra tools gekregen om mensen daarin bij te staan. Waar mensen het idee hebben dat ze voortploeteren op drijfzand of hun leven als een moeras ervaren, kan deze cursus goed helpen om ankerpunten te vinden die het mogelijk maken om weer houvast te vinden. Met eigen ogen heb ik het opbouwende effect gezien van kleine oefeningen die we deden. Je hoeft dus zeker geen hulpverlener te zijn om je voordeel met deze cursus te doen.

De cursus biedt duidelijk zicht op de verbanden en de dynamica in het leven van ons mensen vanaf het allerprilste begin. Daardoor kunnen we ons eigen functioneren beter leren begrijpen en dat van confidenten. Het helpt om beter aan te sluiten bij waar de mensen zelf zijn. Ik ben dan ook heel enthousiast over deze cursus, waarin Christus centraal staat.

Mede door deze cursus ben ik voor mijn praktijk gekomen tot de slogan 'dieper dan de psychologie'.”

Anoniem

Please reload

bottom of page