Login

Welkom op de site van Stichting Zegenend Helpen

Voorheen Stichting De Kracht van Vrede.


Wat is Zegenend Helpen?

In het kort kan het zo weergegeven worden: ‘Maranatha, kom Jezus kom, met Uw Vrede, Uw Shalom’. Een gebed dat gebeden kan worden in elke situatie. God wil komen waar Hij wordt uitgenodigd.


Studiedag 1 oktober 2016

De eerstvolgende Studiedag  is op 1 oktober 2016 in Bennekom. Thema is ‘Mindfulness!?

Wim van der Laan zal met ons hierover spreken.  

Mindfulness is een woord dat je overal op ziet duiken. Het lijkt dé manier om innerlijk tot rust te komen. Mindfulness komt uit het boeddhisme, houden wij ons er daarom verre van of kunnen we het ook verkennen en onze lessen eruit leren en gebruiken. En wat is het verschil met christelijke meditatie? We horen ook dat Mindfulness omgezet is in ‘Christfulness’. Zijn er verschillen of overeenkomsten met Zegenend Helpen, waar ‘de kracht van Vrede’ centraal staat?

Kortom een dag die je uitdaagt. 

Ben je werkzaam in het pastoraat? Dan kan je je vanaf nu voor deze dag opgeven

Het maximale aantal deelnemers is 60.


Van onze voorzitter

Een participatiesamenleving?
Jarenlang is overal voor gezorgd en nu moeten we het zelf doen. De gouden jaren zijn voorbij. Er is schaamte en noodzaak om te leven van voedselbanken en kledingbanken. De roep naar hulp groeit. De hulpverlening zit echter ook onder de bezuinigingskoepel. Overheid en gemeenten en zorgverzekeringen beknotten op uitkeringen en vergoedingen. Een participatiesamenleving klinkt mooi of bedoelen ze eigenlijk: wij hebben geen geld meer.

'Goud of zilver heb ik niet, maar wat ik heb zal ik je geven...' Dat zei Petrus tot de bedelaar aan de poort van de tempel. Ik geloof dat het bij Zegenend Helpen ook zo is. Zegenen en leren zegenen en groeien in een relatie met God, de ander en jezelf. Dit is onze missie als antwoord op de noden van deze tijd. Petrus schrijft dat we geroepen zijn om te zegenen.

Droom: Stel je voor, Nederland is bekend met de kracht van de vrede van God. Dit door elkaar zegenend te helpen. Stel je voor dat iedere kerk, ieder pastoraal team, iedere gebedsgroep op school of op het werk Zegenend Helpen als grondhouding heeft. Hoe zou dat onze samenleving veranderen? Dat is iets om samen in te participeren.

Jan Verbueken