Blijf op de hoogte van de activiteiten van Zegenend Helpen door je aan te melden voor de Nieuwsbrief.

Je ontvangt gratis informatie over de aankomende cursussen.

Didactische vaardigheden en presentatietechnieken

Hoe kom ik inspirerend over? Hoe bereik ik optimaal resultaat? Hoe krijg ik mijn toehoorders op het puntje van hun stoel? Hoe ga ik om met spanning en zenuwen? Hoe kom ik over op anderen?

Herken je deze vragen? In de 3-daagse training Didactische Vaardigheden en Presentatietechnieken gaan we in een kleine groep (maximaal 8 deelnemers) in op de vragen die jou bezig houden. 

 

Ben jij spreker, leraar, of geef je wel eens presentaties of cursussen in je eigen kerk of gemeente? Dan is dit de gelegenheid om niet alleen je theoretische kennis over spreken en presenteren op te frissen, maar ook actief aan de slag te gaan om jouw didactische vaardigheden te versterken.

Cursus opzet

Doelgroep

Iedereen die wel eens een presentatie of cursus geeft in zijn eigen kerk of gemeente. Er kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen. De training is intensief en vergt een HBO denkvermogen.

Leerdoelen
Persoonlijke leerdoelen worden in het begin van de trainingen gedeeld. Dit zijn de vaste leerdoelen:  

De cursist is na afloop van de training in staat om:

 1. een presentatie of cursus op een didactisch verantwoorde wijze op te bouwen en te geven;

 2. zich qua optreden en houding af te stemmen op de toehoorders;

 3. tijdens een presentatie op de juiste wijze gebruik te maken van zijn zintuigen;

 4. zes didactische werkvormen toe te passen;

 5.  hoge rendementsvragen te stellen a.d.h.v. van de taxonomie van Bloom;

 6. hulpmiddelen om te gaan en deze op het goede moment gebruiken;

 7. het model van didactische analyse toe te passen voor het ontwerpen van de leersituatie en de evaluatie;

 8. rekening te houden met de leerstijlen van Kolb;

 9. op constructieve wijze motiverende en formerende feedback te geven;

 10. rekening te houden en in te spelen op componenten van Personal Image;


Werkwijze

De deelnemer krijgt vooraf gaande aan elk trainingsblok enkele opdrachten. Het is nood-zakelijk voor het volgen van de training dat deze worden gemaakt. De cursist stelt zelf zijn leermateriaal samen door theorie te downloaden vanuit internet, reflecties te maken over youtube-instructie filmpjes, persoonlijke en groeps feed-back en uitgereikt materiaal. 

Iedere deelnemer treedt minstens driemaal op tijdens de training.

 

Studiebelasting

De totale studiebelasting is  45 uur en bestaat uit    :                     

 • 24 uur :  3 trainingsbijeenkomsten van 8 uur

 • 6 uur :  bestudering van de leerstof voorafgaande aan de trainingsbijeenkomsten

 • 6 uur :  verwerking van de leerstof

 • 9 uur :  voorbereiding van 3 presentaties waarin de theorie en persoonlijke feed-back verwerkt is.


​Opzet

De training bestaat uit 3 blokken van twee dagdelen. We starten om 9.00 uur en eindigen omstreeks 17.00 uur. Wanneer er genoeg animo is zal er een nieuwe cursus gepland worden. Ook de locatie zal dan gekozen worden.

De training kost € 174 voor de 3 dagen. (inclusief koffie, thee en lunch

Docent

Jan Verbueken, Opleidingskundige en Strategisch Opleidingsadviseur bij Promitterra


Deelname

Pas na betaling van de training bent u  deelnemer. De inschrijving stopt twee weken voor de start van het eerste dagdeel.

Bij een annulering tijdens de periode van twee weken vóór de start van de training, wordt de betaling niet geretourneerd.

Certificaat

Na het volgen van de gehele training krijg je bij een voldoende resultaat een certificaat.

info@zegenendhelpen.nl

Sportlaan 37, 2806 HA Gouda

 • Facebook Basic Black